Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.

Namazın Kılınışı (Namaz nasıl kılınır?)

Namazın Kılınışı, Namaz Nasıl Kılınır, Namaz Nasıl Kılınılır, Namaz Kılınışı, namaz kılınış şekli

Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelmiş olarak ellerini kaldırır ve niyet ederek "Allahüekber" diyerek ellerini bağlar.

Subhaneke okur; "Sübhâneke'llâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke velâ ilâhe gayrük"

İmamla beraber kılmıyorsa; "Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm. Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm" diyerek sonrasında Fâtiha'yı okur. "âmin" der, bir sûre veya birkaç âyet okur (zamm-ı sûre).

Ardından Allahüekber diyerek rükûa gidilir. En az üç kere "Sübhâne rabbiye'l-azîm" dedikten sonra "Semiallâhü limen hamideh diyerek doğrulur ve "Rabbenâ lekel-hamd". dedikten sonra Allahüekber diyerek secdeye gidilir.

Önce dizlerini, sonra ellerini ve sonra yüzünü koyar, secdede en az üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" dedikten sonra yine Allahüekber diyerek ara oturuşu (celse) yapar, sonra yine Allahüekber diyerek ikinci secdeye gider ve yine üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" dedikten sonra "Allahüekber" diyerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rek‘at da birinci rek‘at gibidir. Ayağa kalkınca el bağlayıp besmele ile Fâtiha'yı ve bir sûre veya birkaç âyet okunur, rükû ve secdeler yapılır. Secdelerden sonra oturuşta "et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't­tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh" okunur.

Kılınan namaz 3 veya 4 rekat ise "Allahüekber" diyerek üçüncü rek‘ata kalkılır. Besmele ile Fâtiha'yı okur ve âmin der. Eğer kılınan namaz sünnet ise bir süre veya birkaç ayet okunur. Farz ise Fatiha'dan sonra ruku ve secdeler yapılır. Dördüncü rekatta da aynısı yapılır.

Son oturuşta "et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't­tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh" ve sonrasında salavat okunur. "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd." salavatlardan sonra dualar okunur. "Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn (el-Bakara 201). "Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yekumü‘l-hisâb" (İbrâhîm 41). okunur önce sağ tarafa sonra sol tarafa "Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verlir ve namaz bitirilir.

 

 


Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

Yazan eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır

Yazan eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır, Allah’ın kudretini görmeyen kişi, meyveyi ağaç yaptı sanır.

Yazan eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır

Bazı şeyleri değiştiremesek de vazgeçmemek gerekir

Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş...

Bazı şeyleri değiştiremesek de vazgeçmemek gerekir


Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


İletişim - Künye

© 2008 - 2019 Kur'an Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan Markum Bilişim Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.

s:0.0083751678466797