Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
İlahi Dinle

Ayetel Kürsi

EN BÜYÜK AYET Ayetel Kürsi evet yanlış okumadınız. Ayetel Kürsi Kur’an-ı Kerim de bulunan en faziletli sayılan ayetlerin başında gelmektedir.

Ayetel Kürsi ya da Ayetel Kürsi duası olarakta isimlendirilen bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kûrsi için Peygamber Efendimiz ayetlerin efendisidir buyurmuşlardır.

Bir çok alim Ayetel Kürsi’nin faziletini vurgulamışlardır. Günümüzde gelenek olarak bu ayet her namazın ardından okunmaktadır. Her akşam ve her sabah okumayı alışkanlık yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi, Felak Suresi ve Nas Suresi okumadan yatmamanızı tavsiye ederiz.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Âllahû lâ ilâhe illâ hûvel ḣâyyûl ģayyûm, lâ te'ḧużûhû sinetûv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erḋ, men żelleżi yeşfeù ìndehû illâ bi iżnih, yâ'lemû mâ beyne eydihim ve mâ ḧalfehûm, ve lâ yûḣiđune bi şeyim min ìlmihi illâ bi mâ şa', vesià kûrsiyyûhûs semâvâti vel erḋ, ve lâ yeûdûhû ḣifẑuhûmâ ve hûvel àliyyûl àẑîm.
    Ayetel Kürsi okurken dikkat edilmesi gerekenler:
  • 'a' harflerini 'a' gibi okuyunuz. 'â' harflerini 'a e' arası 'e' ye yakın bir sesle okuyunuz.
  • 'u' harfini 'u' gibi okuyunuz. 'û' harfini 'ü' gibi değil 'u' harfinden biraz ince okuyunuz.
  • 'ق' harfini Türkçedeki 'k' harfi gibi okumayınız. 'g' harfine yakın bir ses ile okuyunuz. Biz 'ق' harfi için 'ģ' harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir.
  • 'h', 'ḣ', 'ḧ' harflerine dikkat ediniz. 'h' harfini Türkçedeki 'h' harfi olarak, 'ḣ' harfini boğazın ortasından boğazı hafif sıkarak, 'ḧ' harfini hırıltılı ve kalın okuyunuz.
  • 'd', 'ḋ', 'đ' harflerine dikkat ediniz. 'ḋ' ve 'đ' kalın okunan harflerdir.
  • 'ż', 'ẑ' harflerini Türkçedeki 'z' harfi gibi sert okumayınız. Bunlar peltek harflerdir.

Ayetel Kürsi Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Dinle

Ayetel Kürsi duası dinle: AbdulBaset AbdulSamad [Murattal]

Ayetel Kürsi Dinle

Felak Nas, Felak Suresi, Nas Suresi - **YENİ**

En sevilen ve en beğenilen ilahileri paylaşmaya devam ediyoruz. İlahi serimizin ilki olan ilahi dinle - veysel karani ilahisi şimdi yayında... Aynı videonun versiyonu olan veysel karani ilahi v2 yeni versiyonu da Yotube'da yayında!


Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir

Allah rızka kefildir ama, imana kefil değildir. Bu yüzden imanınızı dert edin, rızkınızı değil.

Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma

İSTEMEZ MİSİN EY ÖMER?

Hz. Ömer (ra), sessizce, dinlenmekte olduğu odaya girer. Bir an çevresine göz gezdirir. Odasının bir yanında işlenmiş bir...

İSTEMEZ MİSİN EY ÖMER?


Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kursi duası olarak belli bir dua yoktur. Bu ayet için bu ismin kulanılması faziletlerinin ve faydalarının çok olması sebebiyledir ve dua yerine okunabildiği için bu şekilde de anılmaktadır. Bu ayet duaların ve dileklerin kabulü için belli sayılarda okunmaktadır.

Ya Hayy, Ya Kayyum nedir?

el-Hayy: Hayy, diri demektir. Hakkında ölüm geçerli olmayan. Her şey’i bilen ve her şey’e gücü yeten.

el-Kayyûm: Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan.

Hayy ne demek Ayetel Kürsi?

Hayy, diri demektir. Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve hakkında ölüm geçerli değildir. Her şey’i bilen ve her şey’e gücü yetendir.

Kayyum sıfatı ne demek?

el-Kayyûm: Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.

El Hayyul ne demek?

Hayy, diri demektir. Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve hakkında ölüm geçerli değildir. Her şey’i bilen ve her şey’e gücü yetendir.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; daima diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır, bütün varlığın idaresini yürütendir.

Ayetel kürsinin Türkçe anlamı nedir?

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ayetel kürsi kaç kez okunmalı?

Sağına, soluna, önüne, arkasına, aşağı, yukarı ve içine olmak üzere okuyup üflerse (toplamda 7 kere) o kişiye hiç bir bela isabet etmez.

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah (a.s.) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve "Ayetel Kürsi"yi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler." Kaynak: Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).

Ayetel Kürsi kaç ayetten oluşur?

1 ayetten oluşur. Bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetel-kürsî” adıyla anılmıştır.

Ayetel kürsi Dinle - Youtube

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi de ilk olarak Yüce Allah, kendisinden başka bir İlah bulunmadığını, kendisinin daima diri ve kayyum olduğunu bildirmiştir. Allah her zaman ve her daim diridir. Allah, "El-kayyum" ismi şerifi ile gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutandır. Hayatı veren de alan da ve ayakta tutan da O’dur. Bütün yer ve gökler onun ayakta tutması ile ayakta durmaktadır.

Allah ne uyur ne de onu uyku tutar. Uyku sadece biz yaratılmışlar için vazgeçilmez bir durumdur. Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. O’nun uykuya ihtiyacı gibi bir şeyden bahsetmek bile imkansızdır.

Göklerde ve yerde ne varsa her şey onundur. Kainatta ne varsa her şey O’na aittir. Yer, gök, nimet, mal, mülk, hüküm, varlık ve yokluk ne varsa her şey onundur. Müşriklerin başka tanrılar ve aracılar isnat etmelerini bu ayeti ile red etmiştir.

Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Allah istemez ise hiç bir kimse başka bir kimseye şefaat edemez. Yüce Allah, Putlara ve Allah’tan başka şeylere inanarak onların kendilerine yardım ve aracılık edeceğine inanan insanların inançlarını boşa çıkaracaktır. Şefaat ancak Allah’ın izni ile olur.

O kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’na hiç bir şey gizli kalmaz. Gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, olmuş olanı, ileride olacak olanı, gaybı, her şeyi bilendir. O’na bir şeyin gizli kalması düşünülemez. İçte olanı, zihinde ve kalpte olanı da bizden daha iyi bilendir.

Bizler yalnız O’nun dilediği kadar olanı bilebiliriz. Bütün ilimler O’na aittir, bildirmezse bilemeyiz, göstermezse göremeyiz.

Mülkün, saltanatın, hükümranlığın her şeyin tek sahibi odur. O’nun kürsüsü bütün yeri ve göğü kuşatmıştır. Bütün kainat O’na aittir ve tek sahibidir. İlmin tek sahibidir ve ilmi ile bütün yeri ve göğü kuşatmıştır. Yeri ve göğü kuşatmak O’na hiç bir şekilde güç değildir. Onları koruyup gözetmek kendisine zor da gelmez.

Allah çok yücedir ve çok büyüktür. Ondan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. Her hususta her şeyden yücedir. Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemez. Her bakımdan büyüktür ve bütün büyüklükler O’na mahsustur.

Ayetel Kürsi ayetini niçin her gün okumalıyız?

Peygamberimiz (s.a.v), “Namazın ardından Âyete’l-Kürsî’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.” buyurarak bizlere bu âyeti okumamızı tavsiye etmiştir.

Yatağa girdin mi Ayetü’l-Kürsi’yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz.

Ayetel kürsi anlamı (Diyanet Vakfı):

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel kürsi anlamı (E. Hamdi Yazır):

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ayet’el Kürsi’nin en faydalı 7 sırrı ve faziletleri nedir?

Ayetel Kürsi faziletleri bakımından okunması çok faydalı görülen ayetlerdendir. Peygamberimizden faziletleri ile ilgili bir çok rivayet bulunmaktadır. En büyük faziletlerinden biri şeytana ve cinlere karşı muhafaza etmesidir.

Bir çok kaynakta belli sayılarda okunması yönünde bilgiler bulunmaktadır. Faydasının görüldüğüde belirtilmektedir. 7, 50, 170, 313 kere okunması yönünde bilgiler bulunmaktadır. Belli sayıda okunmak istendiğinde okurken samimiyet, istek ve süreklilik çok önemlidir. Görüşler bir sefer yapıp diğer seferi yapmadığınızda faydası tam olmayacağı yönündedir. Kabulü için süreklilik ve samimiyet önemlidir.

1-) Akşam yatarken okuduğunuz vakitte sabah olana kadar şeytan size yanaşamaz. Allah’ın tayin ettiği muhafız sizi sabaha kadar korur.

2-) Sağına, soluna, önüne, arkasına, aşağı, yukarı ve içine olmak üzere toplamda 7 kere okuyup üflerse ona hiç bir bela isabet etmez.

3-) Ayete’l Kürsi sürekli okunan eve şeytan giremez. Büyü gibi şeyler yok olur.

4-) Devamlı okuyan kişi dünya ve ahirette büyük mevkilere yükselir. Rızkı genişler, günahları af olunur, O kişiye Allah hayır kapılarını açar.

5-) Her namazın ardından okuyana Cennet kapıları açılır ve istediği kapıdan cennete girer.

6-) Evde ve işyerinde sürekli okunması evi ve iş yerini bereketlendirir

7-) Belli bir sayıda okuyarak ve bu devamlı olarak yapılırsa dileklerin gerçekleşmesine vesile olur ve kısmeti açar

Daha bir çok fazileti mevcuttur. Biz en çok bilinenlerini belirttik. Sayı adetleri ile ilgili bir çok fazilet söylenmiştir bunları araştırıp okuyup faydasını deneyebilirsiniz.

 

Ayetel Kursi

 

Daha fazla bilgi için Ayetel Kürsi için özel hazırladığımız websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ayet-el Kürsi ve Fazileti İle İlgili Hadisler:

1- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir.

"Ayetel Kürsi". Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).

2- Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "Ey Ebu'l-Münzir, Allah'ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, O, Hayy'dır, Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır" (Bakara, 225) -ki buna Ayet'ü'l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim sana mübarek olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi."

Müslim, Müsafirin 258, (810); Ebu Davud, Vitr, 17, (Salat 325, (1460).

4- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete'l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler." Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2882).

5- "Her kim farz namazından sonra Ayet'el Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli ve Ala'nın tahtı himayesindedir."

6. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) beni Ramazan zekatını muhafazaya tayin etmişti. Derken kara bir adam gelerek zahireden avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım ve: "Seni Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)’a çıkaracağım" dedim. Bana: "Ben fakir ve muhtaç bir kimseyim, üstelik üzerimde bakmak zorunda olduğum çoluk-çocuk var, ihtiyaçlarım cidden çoktur, şiddetlidir" dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): -Ey Ebu Hüreyre! Dün akşamki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah’ın Resûlü: Bana şiddetli ihtiyacından ve çoluk-çocuktan dert yandı. Bunun üzerine ona acıyarak salıverdim, dedim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): -Ama o sana muhakkak yalan söyledi. Haberin olsun, o tekrar gelecek! buyurdu. Bu sözünden anladım ki, herif tekrar gelecek. Binaenaleyh onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve zahireden avuçlamaya başladı. Ben de derhal yakaladım ve: "Seni mutlaka Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’a çıkaracağım" dedim. Yine yalvararak: "Beni bırak, gerçekten çok muhtacım, üzerimde çoluk-çocuk var, bir daha yapmam" dedi. Ben yine acıdım ve salıverdim. Ertesi gün Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): -Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah’ın Resûlü, bana ihtiyacından çoluk-çocuğundan dert yandı. Ben de acıdım ve salıverdim, dedim. "Ama" dedi, Resûlullah: "O yalan söyledi fakat yine gelecek." Üçüncü sefer yine gözetledim. Yine geldi ve zahireden avuç avuç almaya başladı. Onu yine yakalayıp: -Seni mutlaka Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, üstelik sıkılmadan başka gelmeyeceğim deyip yine de geliyorsun, dedim. Yine bana rica ederek şöyle söyledi: "Bırak beni, sana birkaç kelime öğreteyim de Allah onlarla sana fayda ulaştırsın". Ben: -Nedir bu kelimeler söyle! dedim. Bana dedi ki: -Yatağa girdin mi Ayetü’l-Kürsi’yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz dedi. Ben yine acıdım ve serbest bıraktım. Sabah oldu, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Dün akşamki esirini ne yaptın?" diye sordu. Ben: -Ey Allah’ın Resûlü, bana birkaç kelime öğreteceğini, bunlarla Allah’ın bana faide ihsan buyuracağını söyledi, ben de kendisini yine serbest bıraktım, dedim. Resul-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam): -Neymiş onlar? dedi. Ben: -Efendim, döşeğine uzandığın vakit Ayetü’l-Kürsi’yi başından sonuna kadar oku. (Bunu okursan) Allah’ın koyacağı bir muhafız üzerinden eksik olmaz ve ta sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz! dedi, cevabını verdim. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bunun üzerine: "(Bak hele!) o koyu bir yalancı olduğu halde, bu sefer doğru söylemiş. Ey Ebu Hüreyre! Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun?" dedi. Ben: -Hayır! cevabını verdim. -O bir şeytandı buyurdular. Kaynak: Buhari, Vekale 10.

Bu sayfa için etiketler: ayetel kürsi, ayetel kursi okunuşu ve meali, ayetel kürsi duası oku

İlginizi çekebilir


İletişim - Künye

© 2008 - 2021 Kur'an Sitesi (Ferdi Korkmaz) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.