Kuran Sitesi - Ayetel Kürsi
Sizin En Hayırlınız
Kur'ân-ı Öğrenen
ve Öğreteninizdir.

Vakıa Suresi (Vakia Suresi)

Vakıa Suresi genel olarak kıyamet ve sonrasından bahsetmektedir. İnsanlar kıyamet gününde İman amelde öne geçenler, cennet ehli olanlar ve cehennem ehli olanlar olmak üzere üç gruba ayrılacaklar.

Vakıa suresi ilk ayetlerde kesin gerçekleşek olan kıyametin kopmasından ve onun kopuşunu yalanlayacak kimsenin olamayacağından bahseder. Kıyamet koptuğu zaman dağlar parça parça dağılıp toz gibi olduğunda insanlar üç gruba ayrılacaklar.

Birinci grup "İman ve amelde öne geçenler"
Onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir ve Ahirettede öne geçenlerdir, onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden azı da sonrakilerdendir. Onlar tahtlar üzerindedirler ve içmekle başlarının dönmeyeceği (sarhoş olmayacakları) cennet pınarlarından doldurulmuş kadehleri içecekler, meyve ve istedikleri kuş etlerini bulacaklardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık olarak verilecektir. Onlar orada sadece selam selam sözünü işiteceklerdir.

İkinci grup "ahiret mutluluğuna erenler"
Onlar ne mutlu kimselerder ki meyveleri sıra sıra dizili muz ağaçları altında, sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında ve yüksek döşekler üzerinde olacaklardır. Bunların bir çoğu öncekilerden bir çoğu da sonrakilerden olacaktır.

Üçüncü grup "kötülüğe batanlar"
Onlar ne mutsuz kimselerdir. iliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, zifiri bir gölge içinde kalacaklardır. Onlar Allah'ı inkar edip dünyada sefahata dalmış azgın kimselerdir. Onlar haktan sapan yalancılar yeniden dirilmeyi inkar edenler yeniden dirilmeye inanmayanlardır.

Vakıa suresinin ilk ayetlerinde Yüce Allah bunları bize söylüyor ve uyarıyor.

Sonraki ayetlerde ektiğiniz tohumları biz bitirmeseydik o çöp olsaydı şaşkınlık içinde kalır biz çok ziyandayız diye yakınırdınız. İçtiğimiz su, yaktığımız ateş onlar olmasaydı.

Vakıa ayet 74 "O hâlde, O yüce Rabbinin adını tesbih et"

Vakıa 75 - 80. ayetlerde Allah yıldızların yerlerine yemin ederek O Kur'an'ın çok değerli olduğunu, korunmuş olduğunu, ona yalnızca tertemiz olanların dokunabileceği ve Alemlerin rabbi olan Allah tarafından indirildiğini belirtmektedir.

Yüce Allah yine Vakıa 88 - 95. ayetlerde insanların ahirette ayrılacakları grublardan bahsederek, ölen kişi Allah'a yakın kılınanlardan ise rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti verilecektir. Ahiret mutluğuna eren diğer grup için ise "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden" denilecek ve haktan sapanlara ise kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin bir gerçektir.

Vakıa 96 son ayet "Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et"

Sizlere kısaca Vakıa suresinde yüce Allah'ın bizlere bildirdiği gerçekleri açıklamaya çalıştım. Hatalarım için Allah'tan af diler, doğru olanı bizlere göstermesini, yanlıştan bir an önce dönebilmeyi bizlere nasip etmesini isterim.

Vakıa Suresi ile ilgili Peygamberimizden bir çok rivayet vardır:

İbnu Mes'üd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle söyledi: "Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez.

“Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

Ebu Said el-Hudri (radıyallahu anh), Resûlullah (s.a.v.)'ın şunu söylediğini nakleder:, "Vakıa 34. ayet mealindeki "Yüksek döşeklerdedirler" hakkında, "Bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesafe kadardır. İkisi arasındaki uzaklık ise beş yüz yıllık yürüme mesafesidir."

Hz. Ali (radıyallahu anh), Vakıa 82. ayet mealen "Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?" ayeti ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Siz Cenab-ı Hakk'ın size verdiği şükür makamında, "falanca yıldızın batışı veya falanca yıldızın doğuşu sayesinde yağmura kavuştuk" diyorsunuz."

“Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza ögretiniz.”

Abdullah b. Mesûd'u, ölüm hastalığında ziyâret eden Hz. Osman (r.a): "Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" dedi. Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Hz. Osman; "Senden sonra kızlarına kalır" dedi. O zaman Abdullah ona şu cevabı verdi: "Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarını emrettim." Ben, Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediğini işitmiştim:

"Her kim her gece Vâkia sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz"

İlginizi çekebilir
     Bunlara da bir göz atın

Ayet'el Kürsi'nin en faziletli ayet olduğunu biliyormuydunuz?

Paylaşmak güzeldir. İyi şeyler paylaşmak daha da güzeldir.

Ne kadar büyük günah işledin ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmişsin.

Hadisler bölümümüz www.hadisci.com sitemize taşınmıştır.

Ayetel Kürsi | İletişim | Hakkında | Web Tasarım: .:: Ferdi Korkmaz ::.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.