Ayetel Kürsi
Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi hakkında bir çok hadis mevcuttur.

Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır; "Bakara Suresinde bir ayet vardır ki Kur’ân ayetlerinin efendisidir. Hangi evde okunursa şeytan o evden çıkar. O, Ayetel Kürsi'dir"

Peygamberimiz; "Her kim kıldığı farz namazın peşinden Ayet'el Kürsi'yi okursa onunla cennet arasında ölümden başka bir engel yoktur. Ölünce cennete girer." buyurmuşlardır.

Ayetel Kürsi okunuşu:

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te'huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym

Ayetel Kürsi Meali: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 

Ayetel Kürsi Arapça Hat

 

Ayetel Kursi

Ayetel Kürsi Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah bulunmadığını, herşeyin onun olduğunu, O'nun kürsüsünün bütün yeri ve göğü kapladığını bildirdiği için Kur'an'daki yeri bambaşkadır.

Ayetel Kursi bir sûre değil Bakara Sûresi'nde bulunan bir ayettir. Namazlarda okunduğu gibi, her farz namazın ardından okunmaktadır.

Yatağınıza uzandığınız vakit Ayetel Kursi'yi başından sonuna kadar okuyun. Okuduğunuz vakitte sabah olana kadar şeytan size yanaşamaz. Allah'ın tayin ettiği muhafız sizi sabaha kadar korur.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Yatağına geldiğinde Ayet'el Kürsi'yi okuduğun vakit muhakkak ki Allah sana bir melek gönderir sabaha kadar seni şeytanın şerrinden korur."

 

Ayetel Kürsi ve Ayetel Kürsi'nin Sırları

Ayet'el Kursi ayetinin bir çok kaynakta farklı farklı hikmetlerinin olduğu belirtilmektedir. Biz burda bunlardan bir kaç tanesinin faziletinden bahsettik diğer faziletlerini çeşitli kaynaklardan öğrenebilirsiniz.

Ayetel Kursi faziletleri bakımından Kur'an'da ki en önemli ayetlerden biridir.

"Ayet-el Kûrsi okuyan Kur'ân-ı Kerim'in dörtte birini okumuş sayılır" Peygamberimizden böyle bir rivayet gelmiştir.

Ayetel Kursi'nin 70 adet sırrının olduğu belirtilmektedir. Fazileti yönünden önemli bir ayettir.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve işleri hayırlı olur.

Ayetel Kûrsi'nin her farz namaz ardından okunması tavsiye edilmektedir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderir.

Yatağınıza uzandığınız vakit Ayetel Kursi'yi başından sonuna kadar okuyun. Okuduğunuz vakitte sabah olana kadar şeytan size yanaşamaz. Allah'ın tayin ettiği muhafız sizi sabaha kadar korur.

 

Ayetel Kürsi Diyanet Vakfı Meali:

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara 255, Ayetel Kürsi)

 

Ayetel Kürsi E. Hamdi YAZIR Meali:

Allah'dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyur. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok ulu ve çok büyüktür. (Bakara 255, Ayetel Kürsi)

 

Ayetel Kürsi Yaşar Nuri ÖZTÜRK Meali:

Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır. (Bakara 255, Ayetel Kürsi)

DİNİ YORUM
Dini konular da yorum yapın. Görüşünüzü yazın.
diniyorum.com

*YENİ BÖLÜM*
Bunları Biliyor musunuz? (BB) Doğrular ve yanlışlar.

Hadisler bölümümüz www.hadisci.com sitemize taşınmıştır.

Asıl mutluluğun ahirette olacağını öldükten sonra anlayacağız sanırım.

İbadet için bir iki sure ezberlemek yeterli mi? Şu kötü bu iyi gerisi teferruat mı?

Kimi bir an önce ölmek ister ya derdinden ya da Allah'a kavuşmak için.

Kimi yaşamak ister ya dünya zevki ya da daha fazla ibadet için.

Ayet'el Kürsi'nin Kur'an da ki en faziletli ayet olduğunu biliyormuydunuz?

Paylaşmak güzeldir. İyi şeyler paylaşmak daha da güzeldir.

Ne kadar büyük günah işledin ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmişsin.

Tasarım: .:: Ferdi Korkmaz ::.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.